Hagströms safari besöker organisationen New Life Mission’s sociala projekt!

Vad är New Life Mission?

Organisationen grundades i Nairobi 1978, av personer som såg de desperata hjälpbehoven hos många unga människor och barn.

Genom sitt arbete i Kenyanska fängelser, fick de ofta frågan ”Vad kan ni göra för mig när jag blir fri.”
Ett rehabiliterings program för ex-fångar startades, ett program som nu har utvecklats till yrkesskolor för ungdomar. Snart kom en fråga från fängelsets socialchef.
”Kan ni göra något för barnen vilkas mammor sitter dömda I våra fängelser?” Det blev starten till Samariten Barnhem med målet att utrusta barn och erbjuda en bättre start i livet.
Nu många år senare har New Life Mission vuxit till en NGO med Visionen att mission och bistånd samarbetar för barnens framtid.

Huvudstationen i Ongata Rongai 20 km syd om Nairobi. Utposten Mashuru 130km syd Öst emot Tanzania.

Samaritens barnhem ett hem för barn vars mödrar sitter I fängelse, och invigdes i nov 1985 av Kenyas hälsominister. Barnen bor på barnhemmet tills mamman är frigiven, eller tills vi hittat en annan lösning uppgjord med barnets släktingar.

Vi arbetar i mycket nära samarbete med barnavårdsnämnden som skickar barn från olika bakgrunder till barnhemmet. För att kunna ge barnet bästa skyddet, tilldöms hemmet vårdnaden av en speciell barndomstol. Vi har därför barn med olika bakgrunder till exempel föräldralösa, gatubarn och där individuella mål planeras för varje barn. Men det viktigaste är ett ge dem en värdig uppväxt och efter utredningar förbereda barnen att flytta hem, eller bli utadopterade.

Fas 2 är utslussningslägenhet med 6 platser för flickor i åldrarna 14-20 år. Där flickorna får tränas i att ta ett större ansvar i matlagning & hushållsarbete men även planera sin privata ekonomi. Hemmet finns på huvudstationen Ongata Rongai.

Socialt arbete

New Life Mission ligger i grannskapet till en slum som kallas ”Kware” som betyder stenbrott. Sedan arbetet startades har avsikten varit att hjälpa de mest behövande människor med:

Matbespisningsprogram för undernärda barn.
Hembesök, möten med föräldrar ofta ensamstående mödrar. En individuell handlings plan upprättas tillsammans med social arbetare. Många barn behöver hjälp med skolgång.
Vårdcentral som erbjuder bra hälsovård för behövande i slummen

Yrkesutbildningar

Ungdomar som har slutat skolan för tidigt av olika anledningar kan börja på vår yrkeskola för att utbilda sig till mekaniker, skadereparatörer eller, lackerare. Varje år har vi ett genomsnitt av 40 elever både flickor och pojkar som passerar utbildningen. Efter avklarad kurs genomgår studenterna gesällprov.

I mashuru finns det under två år möjlighet att utbilda sig till sömmerska. Målet är att kunna erbjuda unga massajflickor en framtid med eget företagade.

Mashuru 13 mil syd öst mot Tanzania

Det har funnits en djup önskan om att arbeta med massajstammen och erbjuda folket olika sociala insatser.
1992 erbjöd kenyanska myndigheter NLM ett 5 hektar stort landområde.
Här finns verksamheter inom trädgård med odlings projekt/bevattning, förskola, matprogram, två barnhem, en yrkesskola i sömnad samt en kyrka.
Föreståndarparet Henry med familj är ansvariga för verksamheten i Mashuru.

Hem för massajflickor

På hemmet bor stundtals 20-30 massajflickor som blivit utsatta för bortgifte. Flickorna är minderåriga och skyddas enligt Kenyansk lag. Något man inte tar hänsyn till i massajland. Här utförs även könsstympning, vilket bidrar till många svåra komplikationer i livet för tjejerna.

Mariahemmet

Med 16 platser, ett inarbetat hem som stod färdigt 1993. För att ta emot fram för allt gatupojkar och barn som har blivit för stora att vara på Samariten. Pojkarna går i den lokala grund/gymnasieskolan.

New Life Mission i samverkan med bistånd och mission för barnen bästa, i deras utveckling

New Life Mission har ett nätverk av kyrkor runt om i Kenya ca 70 st. Detta gör det möjligt för oss att nå ut till ”gräsrots” befolkningen i allt vad vi gör i olika utvecklingsprogram, ute på landsbygden som vatten, hälsovård, och utbildning mm. Erikshjälpen är en av vårt samarbetes partner när det kommer till utvecklingsprogram, där vi koordinerar några av deras projekt ute i Massaj samhället. I samarbete med olika Rotary-klubbar och andra föreningar/privatpersoner arbetar vi också med vatten samt förebyggande hälsovårds undervisning i olika delar av Kenya.

New Life Mission är en stiftelse med syfte att samla in medel till Missionens arbete i framför allt Kenya.

Second hand affären ”Bariki” i Hestra en förmån för barnen i Kenya, varmt välkommen med din arbetsinsats samt gåvor du vill skänka till försäljningen. Behållningen går till arbetet i slummen ”Kware”.

Om du vill veta mer om missionens arbete, eller du har frågor om gåvor eller samarbete, tveka inte att kontakta oss på följande adresser.

Styrelsen:

Ordförande: Karl-Erik Hagström 070-54 78 125.
Sekreterare: Birgitta Andersson
Kassör: Johny Martinsson
Övriga styrelse medlemmar: Bengt, Lena Johansson och Sivert Birgitta Andersson, Magdalena Fritzon

New Life Mission
Box 2
570 63 YDRE
info@newlifemission.se

Läs mer på www.newlifemission.se